Category: খালু আর আমি এক খাটে-Khlu ar ami ak khate

খালু আর আমি এক খাটে-Khlu ar ami ak khate
Posted in খালু আর আমি এক খাটে-Khlu ar ami ak khate

খালু আর আমি এক খাটে-Khlu ar ami ak khate

ঘুম ভাঙল আম্মার চিৎকারে, আর কত ঘুমাবি,এখন উঠ। ধুর মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল, কাল এমনিতেই দেরি করে…